Anti Tank Battery - Dyon Artylerii Przeciwpancernej

Anti-Tank Battery went into to battle with 132 men, 20 were killed, 9 of them are missing since.

 

Dyon Artylerii Przeciwpancernej wszedł do walki ze 132 żołnierzami, 20 zginęło, w tym 9 z nich jest zaginionych.

Name: PAWLOSKI,Stanislaw

Rank: Plutonowy (Lance-Sergeant)

Age: 41

No. 11329

Unit:

Missing since:26-09-1944

Next of Kin: Klice,Warsaw

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został ranny w nogę odłamkami pobliżu skrzyżowania Kneppelhoutweg i Ursulalaan, został zabrany do brytyjskiego szpitala polowego lub punktu pomocy gdzie zmarł z ran.

 

Grób 24.A.3 na Cmentarzu Wojennym w Oosterbeek skrywa ciało nieznanego polskiego żołnierza, który zmarł z ran w szpitalu Św. Józefa w Apeldoorn

 

KIA Information:Known to have been wounded in the leg by shrapnel near the junction of Kneppelhoutweg-Ursulalaan he was taken to a British field hospital or aid post were he died of his wounds.

 

Grave 24.A.3 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery holds the body of an unknown Polish soldier who presumably died of wounds in St Joseph Hospital in Apeldoorn

 

 

 

 

 

 

 


Name: KOCAJ, Piotr

Rank: Kanonier (Gunner)

Age: 24

No. 30745

Unit:

Missing since:23-09-1944

Next of Kin: Prusik , Poland

 

Informacja o zaginięciu: Brak szczegółowych informacji o jego śmierci.

 

 

Grób 25.B.12 na Cmentarzu Wojennym w Oosterbeek zawiera ciało nieznanego polskiego żołnierza znalezionego na lądowisku wśród resztek spalonego szybowca z jeepem i armatą przeciwpancerną. Wg wszelkiego prawdopodobieństwa jest to grób Piotra Kocaja

 

KIA Information:No specific information is known about his death.

 

Grave 25.B.12 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery holds the body of an unknown Polish soldier found at the landingzone amongst the remains of burnt glider with a jeep and anti-tank gun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name: GIENIEC, Jozef

Rank: Kapral  (Corporal)

Age: 25

No. 607

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Mystkow , Poland

 

Informacja o zaginięciu: Brak szczegółowych informacji na temat jego śmierci.

 

 

 KIA Information:No specific information is known about his death.

 

 


Name: WAWROS,Alojzy

Rank:  Bombardier

Age: 29

No. 23798

Unit:

Missing since:19-09-1944

Next of Kin: Son of Ignacy and Agnieszka de domo not, Piaseczno, Poland.

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został zabity przez szrapnel w pobliżu skrzyżowania Utrechtseweg i Van Borsellenweg 24-09-1944.

 

 

KIA Information: Known to have been killed by shrapnel near the junction of Utrechtseweg-Van Borsellenweg on 24-09-1944.

 

(see map below C4)

 

 

 

 

 

 

 


Name: TROCHIM, Edward

Rank: Korporal (Corporal)

Age: 21

No. 28451

Unit:

Missing since:23-09-1944

Next of Kin: Kamionka,Poland

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został rozstrzelany przez niemieckich żołnierzy wkrótce po lądowaniu i rozładunku szybowca. Niemcy najpierw strzelili do pilotów, chwilę później zastrzelili Trochima i innego polskiego żołnierza. Jeden pilot i drugi Polak będąc tylko rannymi zostali później zabrani przez innych Niemców do szpitala, gdzie ich odratowano.

 

Grave 25.B.12 na Arnhem-Oosterbeek War Cemetery posiada ciało nieznanego polskiego żołnierza znalezionego w landingzone wśród resztek spalonego szybowca z jeep i armata przeciwpancerna.

 

 

KIA Information:Known to have been shot/murdered by German soldiers shortly after landing and unloading of their glider. Both glider pilots were shot and Trochim and another Polish soldier, were told to walk in front of some German soldiers when to shot them. The other soldier pretended to be death and was later taken by German medics to a field hospital, Trochims body was left behind.

 

Grave 25.B.12 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery holds the body of an unknown Polish soldier found at the landingzone amongst the remains of burnt glider with a jeep and anti-tank gun.

 

 

 

 

 


Name: ZAWISTOWSKI, Stefan

Rank: Kapral  (Corporal)

Age: 27

No. 28433

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Petersburg, Russia

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został poważnie ranny w gardło odłamkami na Benedendorpsweg.

 

 KIA Information: Known to have been seriously wounded in the throat by shrapnel in the area of Benedendorpsweg.


Name: CHIELEWSKI,Wiktor

Rank: Kanonier (Gunner)

Age: 21

No. 28452

Unit:

Missing since:22-09-1944

Next of Kin: Wilno, Poland, now Lithuania

 

Informacja o zaginięciu: Został ciężko ranny odłamkami w kręgosłup, sprowadzony do Hotelu Hartenstein 20-09-1944. Wiadomo, że zmarł z powodu odniesionych ran w szpitalu Św. Elżbiety w Arnhem.

 

KIA Information:Known to have been seriously wounded with spinal injuries caused by shrapnel, brought to Hartenstein Hotel  on 24-09-1944. Known to have died of his wounds on the St Elisabeth Hospital at Arnhem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name: CHARTONOWICZ, Kazimierz

Rank: Bombardier

Age: 22

No. 30451

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Son of Aleksander and Jozefa Chartonowicz, of Baranowicze,Poland

 

Informacja o zaginięciu:

 Został zabity przez odłamek granatu w głowę koło Benedendorpsweg-Kneppelhoutweg. Wiadomo, że został pochowany razem z Bombardierem Józefem Skaczko w ogrodzie Benedendorpsweg 119.

 

 

 

 

 

 KIA Information:Known to have been killed by a grenade splinter in the head near Benedendorpsweg-Kneppelhoutweg. Known to have been buried together with Bombardier Skaczko in garden Benedendorpsweg 119.

 

 

Could he be the unknown soldier Grave 25.B.17 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery?, found at the corner of Benedendorpsweg/Kneppelhoutweg.

 

 


Name: GRABOWSKI, Walenty

Rank: Podporucznik (2nd Lieutenant)

Age: 26

No. 10825

Unit:

Missing since:26-09-1944

Next of Kin: Kiev, Ukraine

 

Informacja o zaginięciu: Ostatnio widziany na pozycji w Oosterbeek w noc odwrotu (25.09.1944).

 

 

 KIA Information: Last seen in his position in Oosterbeek on the night of the withdrawal.